ΔΡΟΣΙΑ

Κτίριο - ΑΤΤΙΚΗ / ΔΡΟΣΙΑ / ΚΕΝΤΡΟ

Λεπτομέρειες Ακινήτου

Κωδ. Ακινήτου (ID):
19314
Νομός:
ΑΤΤΙΚΗ
Περιοχή:
ΔΡΟΣΙΑ
Συνοικία:
ΚΕΝΤΡΟ
Τύπος:
Πώληση - Προσφορά
Είδος:
Κτίριο
Εμβαδόν:
734 τ.μ
σε έκταση:
3003 τ.μ
Όροφος:
Ισόγειο
Αξία:
€ 2,500,000

Περιγραφή Ακινήτου

Υφιστάµενες επαγγελµατικές µισθώσεις : (i) Κατάστηµα 1 : 65 τµ / Κατάστηµα 2 : 36 τµ : Συνολικό µίσθωµα 1.200 ευρώ πλέον χαρτοσήµου . (ii) Κατάστηµα 3 : 46 τµ : Μίσθωµα 820 ευρώ πλέον χαρτοσήµου. (iii) Κατάστηµα 4 : 28 τµ : Κενό (iv) Κατάστηµα 5 : 191 τµ : Μίσθωµα 1.751 ευρώ πλέον χαρτοσήµου. (v) Κατάστηµα 6 : 91 τµ : Μισθωµα 2.200 ευρώ πλέον χαρτοσήµου. i)Αποθήκη 1 : 182 τµ : Κενό (vii) Αποθήκη 2 : 60 τµ / Ακάλυτος χώρος οικο?έδου : Μίσθωµα 800 ευρώ ?πλέον χαρτοσήµου./ (viii) Κλιµακοστάσιο : 35 τµ

**Συνολικό ετήσιο εισόδημα από µισθώσεις : 75.000 ευρώ
πιχείρηση υαίθριου χώρου στάθµευσης -Αξία εξο?λισµού και παγίων : 23.000 ευρώ **Συνολικό έτήσιο έσοδο α?πό την ειχείρηση : 21.000 ευρώ

Χρήσεις γής Οι χρήσεις γής στο συγκεκριµένο Ο.Τ. είναι ελεύθερες καί επισυνάτεται βεβαίωση απο την Πολεοδοµία Καπανδριτίου σχετικά µε την άδεια χρήσης του πάρκιγκ , όπου αναφέρεται το υπάρχον σχετικό καθεστώς.
Άδεια Οικοδοµής Για το ακίνητο έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής το 2009 για ανέγερση εµπορικού κέντρου , η οποία επισυνάτεται.Η υπάρχουσα άδεια εκδόθηκε µε το προηγούµενο καθεστώς χρήσεων γής καί για αυτό τα τµ που οικοδοµούνται τώρα είναι σηµαντικά περισσότερα απο , όσα προβλέονται στην υπάρχουσα άδεια.
με υπόλοιπο ΣΔ για 1000 τμ ακόμη με άδεια εμπορικού κέντρου που βρίσκεται σε ισχύ..Για να γίνουν αυτές οι µεταβολές θα πρέπει βέβαια να αναθεωρηθεί η υπάρχουσα
οικοδοµικής άδεια σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές και οικοδοµικές διατάξεις.